TỔ CHỨC SINH HOẠT VUI CHƠI CHO CÁC CHÁU THIẾU NHI VÀ TRAO HỌC BỔNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH

17/08/2016
Ngày 15/08/2016 Công đoàn Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM đã tổ chức buổi sinh hoạt vui chơi và trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các em thiếu nhi là con em của người lao động tại công ty.

Ngày 15/08/2016 Công đoàn Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM đã tổ chức buổi sinh hoạt vui chơi và trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các em thiếu nhi là con em của người lao động tại công ty.

Kế hoạch trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh tại công ty được triển khai mỗi năm, bắt đầu từ năm 2012, xuống các Tổ nữ công. Ban nữ công công ty nhận đề xuất từ các đơn vị căn cứ tình hình thực tế và so với tiêu chuẩn đã được phổ biến thống nhất của công đoàn cơ sở và các cấp lãnh đạo trong công ty.

Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền cho người lao động về mục đích ý nghĩa của việc xây dựng chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh tại đơn vị. Việc xây dựng kinh phí trao học bổng được Ban chấp hành công đoàn cơ sở vận dụng nhiều biện pháp như : từ phong trào “Nuôi heo đất” gây quỹ học bổng, từ nguồn đóng góp tự nguyện của người lao động trong doanh nghiệp, vận động sự hỗ trợ của người sử dụng lao động, …. Ngoài ra, còn có nhiều biện pháp khác mà công đoàn cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị mình mà xây dựng nguồn kinh phí, đảm bảo tính ổn định và lâu dài của chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh.

Chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh đã góp phần nâng cao uy tín của tổ chức công đoàn. Sự hỗ trợ động viên kịp thời những gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn cho các cháu có điều kiện tiếp tục đến trường đem lại giá trị tinh thần rất cao đối với con em người lao động; kích thích cho các em hăng say, phấn đấu nhiều hơn trong học tập, người lao động an tâm công tác, góp phần tạo nên giá trị tinh thần to lớn trong tập thể người lao động.

Được sự đồng tình của lãnh đạo công ty cùng đội ngũ cán bộ công đoàn làm tăng thêm hiệu quả của phong trào, góp phần động viên người lao động công ty an tâm trong công tác và là sự trân trọng đối với việc chăm lo, nuôi dạy con cái thành con ngoan trò giỏi của người lao động trong công ty.

 

 
  
Các tin liên quan