“Tìm hiểu pháp luật lao động - Năm 2016” tại Quỹ Phát triển Đất Thành phố Hồ Chí Minh

14/10/2016
Hưởng ứng Hội thi “Tìm hiểu pháp luật lao động – Năm 2016” của Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Cơ sở Quỹ Phát triển Đất Thành phố Hồ Chí Minh (Công đoàn LAFU) triển khai và phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật lao động – Năm 2016” trong tháng 9/2016.

 Mục đích của việc tìm hiểu Pháp luật lao động năm 2016 là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật Lao động - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm thất nghiệp - An toàn vệ sinh lao động cho người lao động và người sử dụng lao động làm việc tại Quỹ Phát triển Đất Thành phố, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động, giúp người lao động và người sử dụng lao động thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật lao động, xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa.

Ban chấp hành Công đoàn Quỹ Phát triển Đất Thành phố lựa chọn hình thức thi viết gồm trắc nghiệm 30 câu, 01 câu trả lời kiến thức và xử lý 01 tình huống. Đối tượng dự thi gồm Đoàn viên công đoàn, người lao động và người sử dụng lao động tại Quỹ Phát triển Đất Thành phố.

Kết quả có100% công đoàn viên tham gia thi “Tìm hiểu pháp luật lao động – Năm 2016”. Ban tổ chức đã tổ chức chấm thi và chọn ra những bài thi đạt kết quả tốt để trao giải thưởng.

Qua việc tổ chức thi “Tìm hiểu pháp luật lao động – Năm 2016”, đoàn viên công đoàn, người lao động, người sử dụng lao động tại Quỹ Phát triển Đất Thành phố đã phần nào hiểu rõ hơn về Luật lao động hiện hành, từ đó các bên có trách nhiệm thực hiện Luật lao động một cách phù hợp và hài hòa.

Võ Quốc Trường – Công đoàn Quỹ Phát triển Đất Thành phố (LAFU)

Các tin liên quan