NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

18/10/2016
Vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập, để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày Phụ nữ Việt Nam".

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người. Trong di sản vô giá tư tưởng Hồ Chí Minh, có một bộ phận quan trọng là tư tưởng của Người về phụ nữ đã và đang được Đảng và Nhà nước cũng như toàn thể phụ nữ Việt Nam lấy đó làm tấm gương để học tập, rèn luyện và phấn đấu. Trải qua các giai đoạn thăng trầm của lịch sử, phụ nữ Việt Nam  vẫn luôn nêu cao phẩm chất “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, lập nên nhiều chiến công to lớn, vinh dự được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận.

Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, chế độ để chăm lo cho lao động nữ. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp, ban ngành đã quan tâm, chăm lo, hỗ trợ cho lao động nữ bằng những hình thức cụ thể và ý nghĩa: Công đoàn cơ quan Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố, Công đoàn Quỹ Phát triển Đất Thành phố tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng cắm hoa; xây dựng thương hiệu bản thân; phổ biến pháp luật lao động cho CBNV nữ; tặng hoa, tặng quà; chăm lo cho lao động nữ thai sản và có con nhỏ; tôn vinh lao động nữ giỏi việc nước đảm việc nhà..….Đảng ủy và chính quyền đã quan tâm và tạo điều kiện cũng như những cơ hội tốt nhất để cán bộ nữ phát triển và thể hiện năng lực bản thân. Thực tế, nhiều cán bộ nữ tại đây là cán bộ chủ chốt, giữ các vị trí quan trọng trong tổ chức bộ máy và họ đã có những đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động, vào quá trình xây dựng và phát triển những năm qua của đơn vị.

Ngày nay Phụ nữ xuất hiện hầu hết trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế xã hội. Họ là những con người tự tin, có trình độ và ngày càng thành công không chỉ trong gia đình mà còn trong công việc bên ngoài xã hội. Họ là những con người giỏi việc nước, đảm việc nhà và còn là những doanh nhân nhân tiêu biểu, có đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Phạm vi và sức ảnh hưởng của Phụ nữ Việt Nam ngày càng được khẳng định không chỉ trong nước mà còn lan tỏa ra tầm quốc tế. Giá trị Phụ nữ Việt Nam ngày càng được vinh danh và tôn trọng.

Võ Quốc Trường – Công đoàn cơ sở Quỹ Phát triển Đất Thành phố

Các tin liên quan