Ủng hộ đồng bào Miền Trung

01/11/2016
Ngày 19/10/2016, Ban Thường vụ Công đoàn HFIC đã có công văn số 197/CĐĐTTC kêu gọi CNVC-LĐ đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, bão lũ.
Công văn nêu rõ: Phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân tương trợ” của cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ chung tay hỗ trợ nhân dân các tỉnh đang bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt khắc phục khó khăn nhằm sớm ổn định cuộc sống.
Ban Thường vụ Công đoàn HFIC kêu gọi CNVC-LĐ trong hệ thống tùy theo khả năng của mình đóng góp giúp đỡ đồng bào bị nạn. Sau hơn 1 tuần khẩn trương triển khai thực hiện tinh thần thư kêu gọi này, Công đoàn HFIC đã nhận được số tiền gần 270 triệu đồng và chuyển về Liên đoàn Lao động Thành phố để kịp hổ trợ đồng bào vùng lũ lụt.
Tin: Vĩnh Toàn

Các tin liên quan