“Tháng Công nhân” lần 9 năm 2017

17/04/2017
Thực hiện Công văn số 162/LĐLĐ ngày 12/4/2017 của Liên Đoàn Lao động Thành phố về việc tuyên truyền các hoạt động “Tháng Công nhân” lần 9 năm 2017

Nhằm mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của Tháng Công nhân được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến CNVC-LĐ, Ban Thường vụ Công đoàn HFIC đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện treo băng rôn tuyên truyền trước trụ sở làm việc của cơ quan đơn vị theo các nội dung như sau:

 
 
 
 


Các tin liên quan