Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017

18/04/2017
Ngày 17 tháng 4 năm 2017, Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017.
Tham dự Hội nghị có Đ/c: Phạm Dục Nam - Chủ tịch Công đoàn Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh, Đ/c Lê Hữu Châu - Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc, Đ/c Trần Minh Thành - P. Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐQT và 60 đại biểu đại diện cho 314 người lao động của Công ty.
 

 

Đại biểu tham dự Hội nghị 

 

  Đ/c Lê Hữu Châu - Tổng Giám đốc

Báo cáo kết quả SXKD và giải đáp ý kiến của người lao động

 Đ/c Phạm Ngọc Thành - Chủ tịch Công đoàn

Báo cáo thực hiện Thỏa ước lao động và các quỹ do người lao động đóng góp

 

 

 

 Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 Đ/c Phạm Dục Nam - Chủ tịch Công đoàn HFIC

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Đ/c Trần Minh Thành - Chủ tịch HĐQT

Tham gia ý kiến tại Hội nghị

 Hội nghị biểu quyết thông qua các văn kiện tại Hội nghị

 

 Ký kết thỏa ước lao động tập thể

                                                                                       Dương Đắc Chí 

 
Các tin liên quan