Thi vẽ tranh cổ động chào mừng đại hội Công đoàn

02/08/2017
Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn (CĐ) Việt Nam.

Đối tượng tham gia là đoàn viên, cán bộ CĐ, họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên có khả năng về hội họa. Nội dung tranh phản ánh những thành tựu to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh sinh động phong trào thi đua trong CNVC-LĐ thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập. Tranh phải được vẽ với kích thước 54 cm x 79 cm, thuộc thể loại tranh nghệ thuật số, vẽ bằng máy tính hoặc bằng tay. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ nay cho đến hết tháng 10-2017.

Mục đích của cuộc thi là nhằm nâng cao hiệu quả các hình thức tuyên truyền, chào mừng đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII CĐ Việt Nam. Bên cạnh đó, cuộc thi nhằm tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của CNVC-LĐ.

Sưu tầm  nld.com.vn

Các tin liên quan