Chương trình về nguồn năm 2017

14/11/2017
Ngày 12/11/2017, Công đoàn Công ty phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức Chương trình về nguồn năm 2017 "Chiến khu Rừng Sác – Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh" cho hơn 120 đoàn viên thanh niên Công ty
 Thực hiện Chương trình Phối hợp giữa Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty; nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, hiểu hơn tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân và dân Rừng Sác, góp phần xứng đáng vào thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (tháng 4/1975); nhằm nâng cao nhận thức khơi dậy lý tưởng và hoài bão của tuổi trẻ, phát huy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc cho Cán bộ, Đoàn viên Công đoàn ưu tú, Đoàn viên thanh niên ưu tú HFIC.
  Thiết thực lập thành tích Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tiến tới Đại hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023.
  Thực hiện tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017) nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử và tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga, của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 
 
Một số hình ảnh của chuyến về nguồn
Các tin liên quan