Tổ chức “Tháng Công nhân” lần thứ 10 và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” Năm 2018

17/04/2018
Ban Thường vụ Công đoàn HFIC đã ban hành kế hoạch tổ chức “Tháng Công nhân” lần thứ 10 và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2018. Thông qua việc tổ chức có hiệu quả các hoạt động “Tháng công nhân” để góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động về vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn Việt Nam trong chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động.
 Tổ chức “Tháng công nhân” lần thứ 10 năm 2018 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức một mô hình chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đề xuất với lãnh đạo các doanh nghiệp đưa vào thỏa ước lao động tập thể ít nhất một nội dung phúc lợi mới và tốt hơn năm 2017.
 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục. Ða dạng hóa các hình thức tuyên truyền đến đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ về ý nghĩa việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 56 ngày 29/4/1946 quy định người lao động được nghỉ làm việc có hưởng lương vào ngày Quốc tế Lao động (1/5); mục đích, ý nghĩa của “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”; tuyên truyền đến người lao động và người sử dụng lao động các quy định của Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành…
 Phát động các đợt hoạt động thiết thực gắn với phong trào thi đua yêu nước để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, động viên CNVC-LĐ phát huy tinh thần thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng hiệu quả công việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, song song với việc thực hiện tốt các quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
 Tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong CNVC-LĐ mục đích, ý nghĩa của “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cũng như điều kiện, môi trường làm việc cho CNVC-LĐ, thúc đẩy mối quan hệ lao động hài hòa tại cơ sở.
 Phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ nhằm phát huy tinh thần thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, cùng với việc thực hiện tốt các quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế, chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
 Tổ chức Chương trình “Giờ thứ 9”. Các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CNVC-LĐ.  Công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn các loại hình và thời gian phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo sân chơi bổ ích sau giờ làm việc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CNVC-LĐ. Trong hoạt động “Giờ thứ 9” có thể lồng ghép tuyên truyền nội dung Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ môi trường, Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ…, thông qua các hội thi, hội diễn văn hóa - văn nghệ. Tổ chức “Hội thao CNVC-LĐ” gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày kỷ niệm: 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), 132 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2018), 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/72018) và các hoạt động tuyên truyền đại hội Công Thành phố nhiệm kỳ 2018 – 2023, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.
 Tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp”. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tăng cường phát động trong CNVC-LĐ tích cực hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” thông qua các hoạt động như: tham gia làm vệ sinh máy móc, nhà xưởng, nơi làm việc; tham gia sản xuất, kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp ổn định và phát triển; tuyên truyền vận động công nhân phụ trách kỹ thuật nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra an toàn hệ thống điện, các thiết bị máy móc,.. nhằm đảm bảo năng suất và an toàn cho người lao động.Tổ chức biểu dương người sử dụng lao động có những chính sách, việc làm thiết thực nhằm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; nỗ lực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp.
 Tổ chức Chương trình “Tháng lao động giỏi”; phát động phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”. Phát động Chương trình “Tháng lao động giỏi”: vận động CNVC-LĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phát động phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” nhằm khuyến khích CNVC-LĐ tham gia học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, bậc thợ cho công nhân, giúp CNVC-LĐ có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, tăng năng suất lao động, là cơ sở để người lao động được nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Tổ chức tuyên dương CNVC-LĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong năm 2017 – 2018; bình chọn các gương tiêu biểu đề xuất tuyên dương cấp Thành phố. Lựa chọn những công trình, sản phẩm có tính sáng tạo và có phạm vi ảnh hưởng rộng tại cấp ngành, địa phương tham gia triển lãm “Sản phẩm trí tuệ lao động Việt Nam” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.
 Tổ chức các hoạt động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Tăng cường vận động, hướng dẫn BCH CĐCS tổ chức đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động, ký kết thành công TƯLĐTT với nhiều chương trình phúc lợi cho người lao động hơn so với năm 2017. Vận động các nguồn lực xã hội chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là CNVC-LĐ bị bệnh nan y, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện chương trình “Mái ấm công đoàn”, “Trái tim nghĩa tình”. Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động các chủ nhà trọ không tăng giá phòng trọ, mắc điện kế, lắp đồng hồ nước để công nhân được hưởng đúng giá điện, nước do nhà nước quy định, nâng cao chất lượng nhà trọ.… Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến người lao động.
 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”. Các cấp công đoàn chủ động phối hợp với doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” lần 2 năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp ” với các hoạt động cụ thể:
 - Phát động phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và xây dựng văn hóa an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp; Công đoàn cơ sơ tổ chức ngày chủ nhật xanh với chủ đề “Vì an toàn vệ sinh lao động, vì sức khỏe người lao động” vận động công nhân lao động tham gia làm vệ sinh máy móc, thiết bị, nhà xưởng, nơi làm việc, tham gia góp ý, hiến kế giảm rủi ro trong quá trình sản xuất.
 - Tuyên truyền Luật an toàn, vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người lao động, người sử dụng lao động trong việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố mất an toàn lao động; tổ chức các hoạt động tập huấn ATVSLĐ cho người lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên nhằm nâng cao nâng cao nhận thức, kỹ năng và giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 - CĐCS phối hợp người sử dụng lao động đánh giá, rà soát, bổ sung kế hoạch, các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng, công trường; đánh giá các rủ ro về ATVSLĐ đối với các máy móc, thiết bị, vậy tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.
 - Tham gia Hội thi “Người phụ trách mạng lưới an toàn vệ sinh viên giỏi” cấp Thành phố năm 2018.
 - Phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra trọng điểm đối với các ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ, rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ. CĐCS chủ động phối hợp người sử dụng lao động tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị, doanh nghiệp.
 - Thăm và tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động trên địa bàn quận có hoàn cảnh khó khăn.

Các tin liên quan