Công bố Quyết định thành lập và chuyển giao CĐCS Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định

26/04/2018
Sáng nay ngày 26/4/2018, tại Văn phòng Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC), Liên Đoàn Lao động Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức Công bố Quyết định thành lập và chuyển giao CĐCS Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định về trực thuộc Công đoàn HFIC theo Quyết định số 117/QĐ-LĐLĐ ngày 16/4/2018 của Liên đoàn Lao động Thành Phố Hồ Chí Minh.

 Căn cứ theo Quyết Định số 117/QĐ-LĐLĐ, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định gổm 06 Công đoàn cơ sở thành viên (CĐCSTV Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định; CĐCSTV Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu Legamex; CĐCSTV Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết; CĐCSTV Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định Phong Phú; CĐCSTV Công ty TNHH MTV Dệt Sài Gòn; CĐCSTV Công ty Liên doanh Dệt Sài Gòn Joubo) và chuyển sinh về hoạt trực thuộc Công đoàn HFIC kể từ ngày 23/4/2018 với hơn 1.500 đoàn viên công đoàn. Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời CĐCS Công ty Cổ phần Dệt may Gia định gồm có 09 đồng chí, đồng chí Trần Lê Duy Sơn làm Chủ tịch.

Một số hình ảnh tại buổi công bố

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                            Tin và ảnh: Vĩnh Toàn - Quang Minh

 


Các tin liên quan