Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ UBKT Công đoàn cơ sở 2018

04/05/2018
Sáng nay 04/5/2018, thực hiện chương trình làm việc Năm 2018 và căn cứ chương trình Công tác Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn HFIC năm 2018. Ban Thường vụ Công đoàn HFIC đã tổ chức buổi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ UBKT CĐCS năm 2018
 Nhân “Tháng Công nhân” lần thứ 10 năm 2018, Ban Thường vụ Công đoàn HFIC đã tổ chức Dâng hoa, hương tại bảo tàng Tôn Đức Thắng và xem triển lãm Chuyên đề “15 năm tù Côn Đảo” đây là hoạt động nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018) nhằm ôn lại quá trình hoạt động cách mạng của Bác và thời gian Bác bị lưu đày tại Côn Đảo.
 Sau đó tổ chức tập huấn nghiệp vụ tài chính và Điều lệ Công đoàn cho Công đoàn cơ sở trực thuộc.Thành phần tham dự buổi tập huấn bao gồm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cán bộ phụ trách công tác kế toán và ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở khoản 70 người. Buổi tập huấn được trao đổi thẳng thắn giữa báo cáo viên (Phó Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động Thành phố) và học viên để làm rõ về những vấn đề có liên quan đến Công tác kiểm tra giám sát hoạt động công đoàn, Điều lệ công đoàn và những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.
 
Một số hình ảnh tại buổi dâng hoa và tập huấn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          Tin bài: Vĩnh Toàn

Các tin liên quan