Tập trung tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp

25/06/2018
Đại hội lần XI Công đoàn (CĐ) TP HCM (nhiệm kỳ 2018-2023) sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 30-6, Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018-2023) dự kiến tổ chức từ ngày 23 đến 29-9.
 
Tập trung tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp - Ảnh 1.

Để việc tuyên truyền chào mừng Đại hội XI CĐ TP và Đại hội CĐ Việt Nam lần XII đạt hiệu quả, LĐLĐ TP đề nghị các cấp CĐ TP treo băng rôn, tuyên truyền trong và ngoài cơ quan; tham gia viết bài phân tích, đánh giá về kết quả Đại hội CĐ TP, CĐ Việt Nam; những bài học kinh nghiệm, các kiến nghị của CNVC-LĐ; những góp ý sửa đổi Điều lệ CĐ Việt Nam; chạy chữ "Chào mừng Đại hội XI CĐ TP HCM" và "Chào mừng Đại hội XII CĐ Việt Nam" trên các website của cơ quan, đơn vị.

Các LĐLĐ quận, huyện tiến hành treo băng rôn, panô, cờ phướn tại các trục đường lớn, khu vực đông người qua lại. Thời gian tuyên truyền từ nay đến ngày 5-7 đối với Đại hội lần XI CĐ TP và từ ngày 20-9 đến hết ngày 4-10 đối với Đại hội lần XII CĐ Việt Nam.

(Sưu tầm: https://nld.com.vn)

Các tin liên quan