Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

23/05/2019
Giới thiệu dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Vui lòng tải về các tập tin đính kèm sau để tham khảo:

1. Tờ trình Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

2. Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Trân trọng, 

Các tin liên quan